O ordinaci

Pracovníci ordinace

 

Praktická lékařka: MUDr. Hana Tichá
  MUDr. Jana Vacová
 
Sestra: Pavla Šrámková
 
V současné době je v předatestační přípravě v ordinaci MUDr. Kateřina Erlebachová.